RM6.00 - RM11.00
抄经金笔筒 和 抄经金笔芯 - 抄经笔
Price RM6.00 - RM11.00
Product SKU product-1649908658047
Availability In Stock
抄经笔筒 + 抄经笔芯
Quantity
Description
Highlight
  • 场景:书写,抄经
  • 笔杆材质:塑料
  • 风格:中国风
  • 笔头类型:子弹头型
  • 闭合方式:盖帽
  • 场景:书写,抄经
  • 笔杆材质:塑料
  • 风格:中国风
  • 笔头类型:子弹头型
  • 闭合方式:盖帽

What's in the box

抄经金笔筒和抄经金笔芯